Vårt medverkande i Skojpasset gav otroligt mycket för oss som nystartat företag.
Vi fick precis den kundtillströmning som behövdes. Tack!